Alice's Night (a sequence)

 

 

sinking into my skin a chain of yellow teeth

 

 

 

days shorten a rattle of a chain from somewhere

 

 

 

the first tinted leaves I'm a bone

 

 

 

ten billion cells hardly a language left

 

 

 

as the turning point approaches a handshake

 

 

 

small winds gather to larger ones the dog yawns

 

 

 

“I do understand” a spider dries up behind the sun

 

 

 

this could be a paper ladder the label says not

 

 

 

the minister took the name Lamb the rest is Chinese

 

 

 

beads of blood from a stone this hissing song

 

 

 

between falls still a clock to wind

 

 

 

“let me do it” a rosary of dead stars

 

 

 

everything is bigger there and the dogs

 

 

 

“I call it blue, kinda” death is upstairs

 

 

 

a shining mountain it's people that brings darkness

 

 

 

guns talk democracy for billionaires

 

 

 

where Alice stepped in a squashed frog

 

 

 

“it could've been on a Sunday” a rope dangles from a cloud

 

 

A Hundred Gourds 2:2, March 2013

 


 

 

Danish version of Alice's Night

 

Alices natsynker ind i min hud en kæde af gule tænderdage bli'r kortere en raslen af en kæde fra et ubestemt stedde første farvede blade jeg er en knogleti milliarder celler knap nok et sprog tilbageligesom vendepunktet nærmer sig et håndtryksmå vinde samles til en større hunden gaberjeg forstår det godt” en edderkop tørrer ud bag solendet her kunne være en papirstige mærkaten siger nejministeren to navnet Lam resten er kinesiskperler af blod fra en sten denne hvæsende sangmellem fald stadig et ur at trække oplad mig gøre det” en rosenkrans af døde stjerneralt er større der og hundenejeg kalder det blå, en slags” døden er ovenpået lysende bjerg dets folk bringer mørkepistoler taler demokrati for milliardærerhvor Alice trådte en mast frødet ku' ha' været på en søndag” et reb dingler fra en sky