Radka Mindova


Born 1961 in Bulgaria
Living in Sliven, Bulgaria
Contact the poet

Radka Mindova

 

broken mirror…

I look for the piece

with the smile

 

строшено огледало…

търся парченцето

 с усмивката

 

 

English translation-  Maya Lyubenova

 

dragonfly T-shirt...

I go back and add

one more clothes pin

 

потник на водни кончета...

връщам се и слагам

 още една щипка

 

 

English translation-  Maya Lyubenova

 

 

full moon

the final escape

of my cat

 

пълнолуние-

последното бягство

на моята котка

 

 

Haiku Bandit Society - April 2013
English translation-  Maya Lyubenova

 

summer heat
   

the child's drawing
   

has two suns

 

летни жеги-

в детската рисунка

две слънца

 

 

World Haiku Review - August  2013
English translation-  Maya Lyubenova

 

late spring –

in the kid’s crayon box
     

the green has run out

 

късна пролет-

в детските боички

зелената е свършила

 

 

World Haiku Review - March 2013
English translation-  Maya Lyubenova

 

 going hоme

 I look for the smoke

 from the chimney

 

завръщане у дома

търся с очи

пушека от комина

 

 

World Haiku Review- February 2012
English translation-  Maya Lyubenova

 

 

a horse without one leg

galloping with the others –

merry-go-round

 

конче без крак

в галоп с другите –

въртележка

 

 

Bulgarian Haiku Contest – 2012  (contest winner)
English translation-  Maya Lyubenova

 

several layers of wallpaper –

the birds

from my childhood

 

няколко слоя тапети –

птиците

от моето детство

 

Bulgarian Haiku Contest – 2012  (contest winner)
English translation-  Maya Lyubenova