Hristina Padjaaridis

 

An apple tree in bud

the girl is trying on

her first bra

 

 

Напъпила ябълка

момичето мери

първия си сутиен

 

 

 Bulgarian Haiku Contest Commendation 2013
English Translation - Vessislava Savova

 

I make cheese pasty

mom sprinkles some flour

from the sky

 

 

Правя баница

мама ръси брашно

от небето

 

 

Bulgarian Haiku Contest Commendation 2013
English Translation - Vessislava Savova

 

I wait for the summer

each night I fill up

some water of the sea

 

 

Чакам лятото
 
всяка нощ доливам

вода в морето

 

 

Bulgarian Haiku Contest Commendation 2012
English Translation - Vessislava Savova

 

A class reunion

my first love

with two grandchildren

 

  

Среща на класа

първата любов

с две внучета

 

 

Bulgarian Haiku Contest Commendation 2013
English Translation - Vessislava Savova

 

After the rainbow

the word –

black and white

След дъгата

светът –

чернобял

Bulgarian-Hungarian Haiku Anthology:  A Different Silence
English Translation - Vessislava Savova

 

full moon

I see the thief

of my dream

 

 

 Пълна луна

виждам крадеца

на съня ми

 

 

Haiku Bandit Society, April, 2013
English Translation - Vessislava Savova

 

end of summer . . .

facing each other

two patio chairs

Края на лятото

един срещу друг

два градински стола

 

Never Ending Story, Haiku 2013
English Translation - Vessislava Savova

 

Mulled wine

the winter showing

its bright side

 

 

Греяно вино

Зимата показва

светлата си страна

  

 

World Haiku Review - February, 2012, Vanguard
English Translation - Vessislava Savova

 

Confusion

the children

like the winter we the summer

 

 

Неразбирателство

децата харесват зимата

ние лятото

 

World Haiku Review - August, 2013
English Translation - Vessislava Savova