Barnabas AdelekeBarnabas Ìkéolúwa Adélékè

Born 1990 in Okuku, Osun State, Nigeria
Living in Ile-Ife, Osun State, Nigeria.

Apart from writing haiku, Barnabas is an artist who majors in realism. He hopes to be one of Africa’s best hyperrealists in the nearest future and a renowned haiku poet. He is currently studying to bag a degree from a Nigerian University.

spring cleaning . . .
a free space for echoes
in the basement

Winning Haiku [Haiku in Overseas], 19th Haiku International Association HIA Haiku Contest

summer house . . .
the mango tree we planted
old enough to climb

Hedgerow, Winter 2017 Print Issue

thick fog . . .
the merchant drops his bell
and calls out his wares

The Heron's Nest, Volume XIX, Number 4: December 2017

brushing dust
off my old guitar —
spring breeze

Presence, Issue #59

long twilight . . .
a scavenger sorting out
rubbish from rubbish

Modern Haiku, Issue 48:3

July flood . . .
no fish left to ripple
the pond

Chrysanthemum #22, Fall Issue

my new neighbour smells
of a lost love's cologne —
winter solitude

Acorn, 2017 Fall Issue

Ramadan dawn . . .
the sound of pestles
pounding yams

The Heron's Nest Award, The Heron's Nest, Volume XIX, Number 3: September 2017

first thunderstorm . . .
the sharp taste of dust
instead of rain

Haiku of Merit, World Haiku Review, August 2017

a blind boy says
the loons are flying north . . .
rising summer sun

Haiku of Merit, World Haiku Review, August 2017

summer sky . . .
cattle egrets gather
near the mower

Haiku of Merit, World Haiku Review, August 2017

July rain . . .
the stray cat snuggles up
between my legs

Under the Basho, 2017

a girl learns to plait
using her granny's hair . . .
summer evening

Under the Basho, 2017

December cold . . .
with her mouth she sucks mucus
off her baby's nose

Under the Basho, 2017

long rains . . .
grandpa teaches the mailman
how to play ayò*

(ayò: a traditional mancala played by the Yoruba people in Nigeria)

Under the Basho, 2017

summer heat . . .
on the slope a worker fights
the barrow's pull

Modern Haiku, Issue 48:2

summer sky . . .
the sound of creaking roofs
with each sunburst

Shamrock, Issue 37

Crossing the Bridge*

long rains . . .
the bamboo bridge strewn
with new debris

distant thunder . . .
the stream almost flooding
a bamboo bridge

long rains . . .
the village's bamboo bridge
becomes driftwood

* A haiku sequence published in the Mamba, Issue IV

Yoruba Hills
thin out in the distance —
rolling thunder

 

àwọn òkè Yorùbá
parẹ́ ní jìnnàjìnnà —
àrá t'ó ń kù rìrì

Hedgerow #110 (Spring Print Issue)

on the island
where seabirds summer —
prison walls

 

l'órí erékùsù
tí àwọn ẹyẹ òkun ti ń lò'gbà
ọgbà ẹ̀wọ̀n

Cattails, April 2017 Issue

deepening drought —
treasure hunters flood
the ancient lake

 

ọ̀gbẹlẹ̀ —
àwọn tí ń wá ọ̀ṣọ́
ya bo odò àtijọ́

The Mamba, Issue III

that trait in her
in all her friends –
beach pebbles

 

ìwà ọmọ yẹn
tí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ń hù –
òkúta etí'kun

Bones, Issue 12

drought . . .
the smell of petrichor
from distant thunder

 

ọ̀gbẹlẹ̀ . . .
òórùn ilẹ̀ tútù fẹ́ wá
láti inú àrá

Heron's Nest, Volume XIX, Number 1: March 2017

drought . . .
the babbling brook losing
its voice

 

ọ̀gbẹlẹ̀ . . .
híhó odò t'ó ń sàn
ń lọ'lẹ̀

Tokusen (2nd Prize), 21st International 'Kusamakura' Haiku Contest, Japan

gunshot . . .
a flock of birds take cover
in the open sky

 

ìró ìbọn . . .
àwọn ẹyẹ sá lọ fún àbò
sínú sánmọ̀

The Mamba, Issue II

a falling leaf —
the sun claims one more spot
in tree shade

 

ewé kan ń jábọ́ —
ìmọ́lẹ̀ oòrùn yọ ní’bi kan
nínú òjìji igi

Honourable Mention (International Students Category), 5th Japan-Russia Haiku Contest, 2016

picking wild berries . . .
she wanders past the reach
of father's call

 

ó ń sa èso nínú igbó . . .
ni ó bá rìn kọjá ibi tí
ìpè bàbá rẹ̀ dé

Culled from the haibun ATAVISM
Cattails, September 2016 Issue

sultry day . . .
the sun empties a pothole
of muddy sky

 

ọjọ́ oru . . .
oòrùn lá sánmọ̀ dídọ̀tí kúrò
nínú kòtò

Cattails, September 2016 Issue

savannah fire . . .
a gazelle escapes
into an ambush

 

iná pápá . . .
ẹtu kan sá àsálà lọ sọ́wọ́
ọdẹ t'ó gẹ̀gùn

*Co-authored with my Dad, James O. Adeleke
Editor's Choice Haiku, Cattails, September 2016 Issue

unending drought . . .
a butterfly perches
on my paper rose

ọ̀gbẹlẹ̀ . . .
labalábá kan bà s'órí
òdòdó pépà mi

European Quarterly Kukai, Summer 2016 Edition

withered stem
poking passersby —
the beggar's arm

 

ẹ̀ka igi gbígbẹ
ń gún àwọn tí ń kọjá —
ọwọ alágbe

The Mamba, Issue I

Ibadan  * 
the horizon takes rest 
on rusty roofs

 

Ìbàdàn
sánmọ̀ sùn s'órí
àwọn òrùlé

*Nigeria's largest city
Cattails, January 2016 Edition

harmattan
one by one, leaves
desert a tree

 

ìgbà ẹ̀rùn
l’ọ́kọ̀kan, àwọn ewé
kọ igi sílẹ̀

Heron's Nest, Volume XVIII, Number 1: March 2016

midday shower
a cow's hoofprint quenches
the dove's thirst

 

òjò ọ̀sán
ojú ẹsẹ̀ màlúù rẹ̀'ǹgbẹ
àdàbà

Editor's Choice Haiku, Cattails, May 2016 Edition

after the muezzin's call
a market din turns off
shed by shed

 

lẹ́yìn ìrun pípè
ariwo ọjà kú
ní ìsọ̀ ní ìsọ̀

Heron's Nest, Volume XVIII, Number 2: June 2016

harvest home
an ant carries the last
breadcrumb

 

ìkórè
èrà kan gbé èrúnrún búrẹ́dì
tí ó sẹ́kù

Cattails, May 2015 Issue

earth tremor
the beats from my neighbhour's
woofer in my chest

 

ìjì ilẹ̀
ariwo ìlù sítíríò alábàágbé mi
nínú àyà mi

A Hundred Gourds 4:4 September 2015

river ripples
the man I am keeps
staring at me

 

ojú omi ti dàrú
irú ọkùnrin tí mo jẹ́
sì ń wò mí

A Hundred Gourds 5:1 December 2015

daybreak
a cock's crow drowns out
a cock's crow

 

àfẹ̀mọ́jú
kíkọ àkùkọ bo kíkọ
àkùkọ mọ́lẹ̀

Cattails, September 2015 Issue

summer clouds
a wayfarer's shadow
resumes its journey

 

kùrukùru
òjìji arìn'rìnàjò tún bẹ̀rẹ̀
ìrìn àjò

Cattails, September 2015 Issue

rock shelter
a shepherd's song
sings back to him

 

ihò inú àpáta
orin tí olùṣọ́ àgùntàn ń kọ
ń kọrin padà síi

Heron's Nest, Volume XVII, Number 4: December 2015

cotton harvest
a farmhand's toddler picks
a green mamba

 

ìkórè òwú
ọmọ ọwọ́ lébírà kórè
ejò béwérẹ́

Acorn, October 2015 Issue

summer drought
a farmhand's sweat
wets the sod

 

ọ̀gbẹḷẹ̀
òógùn lébírà ń kán omi
sí orí ilẹ̀ oko

Editor's Choice Haiku, Cattails, May 2015 Issue

shortening
my long shadow —
the rising sun

 

ó ń mú
òjìji mi kéré síi —
oòrùn àárọ̀

Akitsu Quarterly, 2015 Winter Issue

tempest
I drift into
a thrush's song

 

ẹfúùfù
mo sọnù sínú
orin ẹyẹ

Akitsu Quarterly, 2015 Winter Issue

harmattan fire
I share my hut with
a squirrel

 

iná inú ẹ̀rùn
èmi àti ọ̀kẹ́rẹ́ kan
jọ ń gbé inú abà

African Haiku Network, January 2016