Annie Juhl

 

harvest moon

the scarecrow’s smile

slowly fading

 

høstmåne

fugleskræmslets smil

falmer langsomt

 

 

 

group therapy

the last tissue

in the box

 

 

gruppe terapi

det sidste lommetørklæde

i æsken

 

 

 

flea market

a smiling Buddha wrapped

in old news

 

 

loppemarked

en smilende Buddha pakket ind

I gamle nyheder

 

 

 

his first breath

I thought I knew all

about love

 

 

hans første åndedrag

jeg troede jeg vidste alt

om kærlighed

 

 

 

dementia

her hands still remember

how to pet the dog

 

 

demens

hendes hænder husker stadig

hvordan man klapper hunden

 

 

 

creeping twilight

the weight of the latchkey

around my neck

 

 

krybende tusmørke

vægten af gadedørsnøglen

om min hals

 

moongarlic E-zine, issue:0