dragonfly T-shirt...

I go back and add

one more clothes pin

 

потник на водни кончета...

връщам се и слагам

 още една щипка

 

 

English translation-  Maya Lyubenova