snow melts
the last drop
in the bowl of the beggar

 

снегът се топи
последната капка
в паничката на просяка

World Haiku Review – June 2015