feeling of fall
the last swallow landed
my window

 

усещане за есен
последната лястовица кацна
на прозореца ми

World Haiku Review – January 2015